МОЛИТВЕН ПРОЧИТ НА НОВИЯ ЗАВЕТ


БОРИСЛАВ РУСАНОВ


Исус e нищ по дух – човекът такъв, какъвто е създаден от Бога; първично прост, като самия живот – без маска, без грим, без окраска, без тоалети, без сянка от артистична поза или жест. Чист, естествен, неподправен като дете, без задна мисъл в главата, лишен от всякакво двуличие и лицемерие, от всякаква двойнственост. Гол голеничък пред света, но несрамуващ се от голотата си, защото, чисто и просто, няма какво да крие от другите. И действително – какво може да крие този, който не таи в сърцето си никакви егоистични и користолюбиви мисли и желания? И сякаш ни нашепва: ”Аз гол се раждам на света, родете се и вие голи, за да влезете в Царството Божие! Не забравяйте, че блажени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога”. И действително - Исус е символ на абсолютната, на божествената чистота. Той е мярка, единица за чистота. В него няма никакви отлагания, никакви примеси, нищо излишно. Нищо не е в състояние да размъти блажения покой на душата му, защото той е свободен от всякакви лични амбиции и желания, издигнал се е над всички земни страсти.

Абсолютно прилежание и послушание, никакво своенравие, никакво желание да проявява собствената си воля, съзнавайки, че единственната съществуваща воля е Божията. Той е готов винаги да ù се подчини, да я изпълни, независимо дали от човешка гледна точка тя е добра или не за него. Исус проявява абсолютно упование и вяра в Бога. ”Отче, не моята, а Твоята воля да бъде”; или “Отче, предавам духа си в Твоите ръце”. Той няма нищо, но и нищо не Му е необходимо, защото Неговото единствено притежание е Бог, а на Бога принадлежи всичко. Той задоволява всеки глад и всяка жажда. В Него всички желания са задоволени. В Него се преустановяват всички желания, защото Бог крие в себе си пълнотата на съвършения живот, а Исус се е слял с Него: ”Аз и Отец сме едно”.

Затова Той не търпи промяна. Променя се само преходното, а Исус е вечен.

Затова Той не желае да се издига, да заема царски престол.Желае само този, който не е.А Исус е.

Той е единородния Син на живия Бог, светлината на света. Затова не се нуждае нито от блясък, нито от реклама – “светилото под шинник не стои”. В Него винаги можеш да потърсиш подкрепа и опора, защото той е основа на Божественото здание и вдъхва в приятелите Си сигурност, увереност, стабилност. И тих, но проникващ дълбоко в душата ти глас, ти нашепва: “Довери Му се! Той е Моят възлюбен Син и в Него е Моето благоволение. Той е пътят, истината и животът. Водата, която ще ти даде, е живот вечен; и ако пиеш от нея, повече никога няма да ожаднееш. Повярвай Му, защото не може да лъже Този, Който е отдал живота си заради тебе. Добрият пастир живота си дава за овцете”.

Доброжелателно и милостиво сърце носи Исус и с него Той обезоръжава дори и най-големите си врагове, защото ЛЮБОВТА Е ПО- СИЛНА ОТ ВСИЧКО. Любовта, която кара слепите да прогледнат, куците да проходят, немите да проговорят, глухите да прочуят, мъртвите да възкръснат. И звучат, и кънтят в ушите ни Неговите думи и днес: ”Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Аз съм възкресението и животът… Лазаре, стани и излез вън!”

Когато чуеш този най-близък, най-познат, най-мил глас, приятелю, ти, който си в гроба на невежеството, стани и излез! Слънцето Христос изгря за теб. Велика е милостта Божия! Нали “блажени са милостивите, защото те ще бъдат помилвани”? И тогава ще видиш благостта на Неговия светъл лик, благостта, която е най-дълбоката същност на Духа, благостта, от която произтичат всички блага; благостта, която излива върху нас благодат и ни прави блажени.

- Защо Ме наричаш благ?Благ е само един Господ!

Прости ми, Исусе, че Те нарекох благообразен, но нима е възможно да не си - Ти, Който си съвършен образ на Бога? Знам, че са Ти чужди всички хвалебствия и славословия, макар и ежедневно да си обсипван с тях – Ти, Който си смирен и кротък по сърце; Ти, Който от човеци слава не приемаш; Ти, който не се нуждаеш от акламация. Все пак, и този път ще трябва да се примириш със съдбата Си, защото светлината не може да се укрие – “И светлината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе”.

Бъди ми светлина в живота, Ти, Който Си роден да бъдеш светлина!


МОЛИТВЕНИ ФОРМУЛИ


1. Заради нашия Господ Исус Христос и заради Любовта, която е плод на Духа, всички светии Божии, молете усърдно Бога за мен. И нека Бог на мира да бъде с всички нас. В Името на Отца и Сина и Светия Дух АМИН!

 1. Боже, бъди с нас.

 2. Господи, помогни ми да се покая за греховете си.

 3. Господи Исусе Христе, кръсти ме с огъня на Светия Дух.

 4. Нека Божият Дух да слезе като гълъб и да се спусне върху мен.

 5. Господи Боже мой, искам само на тебе да служа.

 6. Господи, нека, според Волята Ти, да съм нищ духом, кротък, да гладувам и жадувам за правдата, да бъда милостив и чист по сърце, да съм миротворец.

 7. Небесни Отче, нека бъда като Тебе съвършен.

 8. Боже, копнея за Твоето царство и за Твоята правда.

 9. Господи Боже мой, нека винаги да върша Волята Ти.

 10. Господи, според вярата ми ми въздай.

 11. Господи Исусе Христе, изцели ме от всички душевни и телесни недъзи.

 12. Господи Исусе Христе, спаси ни.

 13. Господи Исусе Христе, прости ми греховете.

 14. Господи, нека моята вяра да ме изцели.

 15. Смили се за нас, Сине Давидов.

 16. Господи Боже наш, изпрати работници за жетвата си.

 17. Господи Исусе Христе, дай ми власт над нечистите духове да ги изгонвам и да изцелявам всякаква болест и всякаква немощ.

 18. Нека Духът на Отца да говори чрез мен.

 19. Господи, вдъхни ми сила, за да устоя докрай и да бъда спасен.

 20. Господи Исусе Христе, дари ме с блаженството да не се съблазнявам в Тебе.

 21. Господи Исусе Христе, всичко Ти е предадено от Отца и освен Отца никой не Те познава – нито познава някой Отца освен Тебе. Затова Те моля да благоволиш да ми Го откриеш, за да Го позная и аз.

 22. Господи, идвам при Теб отруден и обременен, за да намеря покой.

 23. Господи, искам да взема Твоето иго върху себе си и да се науча от Тебе, защото си кротък и смирен на сърце и душите при теб намират покой, защото Твоето иго е благо и Твоето бреме е леко.

 24. Господи Исусе христе, положи Духа си върху мен.

 25. Господи, нека семето на Твоето слово да покълне в мен и да даде плод стократно.

 26. Боже, нека като праведник да блесна като Слънцето в Твоето царство.

 27. Господи Исусе Христе, помогни ми.

 28. ГОСПОДИ, ТИ СИ ХРИСТОС – СИН НА ЖИВИЯ БОГ!

 29. Господи Исусе Христе, дай ми ключовете на Небесното царство.

 30. Господи, помогни ми да се отрека от себе си, да вдигна кръста си и да те последвам. Готов съм да загубя живота си заради Тебе.

 31. Господи, нека да се преобразя като тебе – лицето ми да светне като Слънцето и дрехите ми да станат бели като светлината.

 32. Господи Боже мой, дари ме с послушание и нека в мен да бъде Божието благоволение


34. Господи, дари ме с вярата на синаповото семе.

35. Господи, нека бъда като дете, защото на дечицата е Царството Небесно.

36.Господи Исусе Христе, искам да пия от Твоята чаша и да се кръстя с кръщението, с което Ти си се кръстил.

37.Осана на Давидовия Син! Благословен, който иде в Господното име! Осана във висините!

38.Боже, помогни ми да се смиря.

39.Господи Исусе Христе, искам да ям от Твоето тяло и да пия от Твоята кръв – кръвта на Новия завет, която Ти проля за опрощаване на греховете ни.

40.Боже, нека да бдя и да се моля, за да не падна в изкушение, защото Духът е бодър, а тялото немощно.

41.Господи, възкреси ме от мъртвите.

42.Господи Исусе Христе, Ти, Който имаш всяка власт на небето и на земята, дай ми сила да уча всички народи и да ги кръщавам в Името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги уча дапазят всичко, що си ни заповядал. Бъди с нас през всичките дни до свършека на света. АМИН!

43.Свети Йоан Предтеча, кръсти ме с вода.

44.Господи Исусе Христе, Сине Божий, кръсти ме с огъня на Светия Дух.

45.Боже, нека да се разтворят небесата и Духът като гълъб да слезе върху мен.

46.Отче, искам да бъда Твой възлюбен Син и в мен да бъде Твоето благоволение.

47.Господи, помогни ми да се покая и да повярвам в благовестието.

48.Господи Исусе Христе, дай ми власт да заповядвам и на нечистите духове.

49.Господи Исусе Христе, дари ме с власт да прощавам грехове.

50.Господи, призови всички грешници на покаяние.

51.ИСУСЕ ХРИСТЕ, ТИ СИ БОЖИЙ СИН!

52.Господи, запази ме от хула против Светия Дух.

53.Господи Боже мой, помагай ми винаги да върша Твоята воля.

54.Сине Божий, дай ми да позная Тайната на Божието царство.

55.Господи Исусе Христе, нека Словото Ти да попадне на добра почва в мен и да принесе плод стократно.

56.Боже, дари ме с вяра.

57.Господи, научи ме на Твоята мъдрост.

58.Господи, нека да Те почитам не само с устните си, но и сърцето ми да бъде винаги близо до Теб.

59.Господи Боже мой, нека да не излизат от мен неща, които да Те оскверняват.

60.Боже, нека не вкуся смърт, докато не видя Божието царство дошло в сила.

61.Господи Боже наш, смили се за нас и помогни ни.

62.Боже, нека за вярата ми да няма невъзможни неща.

63.Вярвам Господи! Помогни на моето неверие!

64.Боже, нека имаме сол в себе си и мир помежду си.

65.Господи, нека като детенце да приема Божието царство и да влеза в него.

66.Исусе, Сине Давидов, смили се за мене. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН!

67. Учителю, искам да прогледна. Нека моята вяра да ме изцели.

68. Боже, копнея да Те възлюбя с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.

 1. Боже, помогни ми да възлюбя ближния си като себе си.

 2. Господи, нека устоя докрай и да бъда спасен.

 3. Господи, нека да съм буден, с будно съзнание.

 4. ТИ СИ ХРИСТОС, СИН НА БЛАГОСЛОВЕНИЯ!

 5. Господи Исусе Христе, нека чрез вярата в Твоето име бесове да изгонвам, нови езици да говоря, змии да хващам, смъртоносно питие да пия и да не ми вреди, да полагам на болни ръце и те да оздравяват.

 6. Господи Боже наш, изпълни ме със Светия Дух и нека да обърна мнозина към Тебе.

 7. Боже, искам да придобия Твоето благоволение.

 8. Господи, нека да дойде върху мен Светия Дух и силата на Всевишния да ме осени.

 9. Богородице, моли Бога за мен. Благословена си ти между жените. Благословен е плодът в твоята утроба. Блажена си ти, Богородице.

 10. Нека душата ми да величае Господа и да се зарадва духът ми в Господа, Спасителя мой.

 11. Господи Исусе Христе, изкупи ни и издигни рог на спасение за нас.

 12. Господи, насочи нозете ми в пътя на мира.

 13. Нека ангел Господен да застане до мен и Господнята слава да ме осияе.

 14. Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.

 15. Слава, хвала Тебе, Господи Боже наш!

 16. Нека Светият Дух бъде в мен.

 17. Боже, изпълни ме с мъдрост и нека Твоята благодат да бъде на мен.

 18. Нека Светият Дух да слезе върху мен, да стана възлюбен Син на Бога и в мен да бъде Неговото благоволение.

 19. Господи Боже мой, искам само на Теб да се кланям, искам само на Теб да служа.

 20. Боже, заповядай на ангелите Си да ме пазят.

 21. Боже, дай ми сила да обичам неприятелите си и да правя добро на тия, които ме мразят, да благославям тия, които ме кълнат и да се моля за тия, които ми пакостят.

 22. Господи, нека да бъда милосърден, както си милосърден и Ти.

 23. Боже, нека моята любов и вяра да ме спасят.

 24. Господи Исусе Христе, спаси нашите души.

 25. Господи, научи ни да се молим.

 26. Небесни Отче, дай ни Светия Дух, заради обещанието, което си ни дал.

 27. Господи, облажи всички, които слушат Божието слово и го пазят.

 28. Господи Боже мой, освети тялото ми.

 29. Боже, запази ме от всяко користолюбие.

 30. Покайвам се, Господи.

 31. Господи Исусе Христе, помогни ми да вляза през тясната врата.

100. Господи, искам да Те обичам повече от баща си, повече от майка си, повече от жена си, повече от децата си, повече от братята си, повече от сестрите си, повече дори от собствения живот.

 1. Господи Исусе Христе, приеми ме за Свой ученик. Готов съм да се отрека от всичко, което имам.

 2. Господи, мъртъв бях, но оживях в Тебе, изгубен бях, но се намерих в Тебе.

 3. Господи, придай ми вяра.

 4. Господи, нека Божието царство да се разкрие вътре в мен.

 5. Боже, нека всякога да се моля, за да крепне духът ми.

 6. Ще викам ден и нощ, Господи, към Тебе, докато чуеш молбите ми.

 7. Боже, бъди милостив към мене, грешника.

 8. Благословен Царят, който иде в Господното име! Мир на небето и слава във висините!

 9. Боже, дари ме с чистотата на детето.

 10. Господи, научи ме да отдавам кесаревото на кесаря, а божието на Бога.

 11. Боже, нека за Тебе да съм готов да дам всичко, което имам, като бедната вдовица, която пусна двете лепти.

 12. Сине Човешки, искам да Те видя, идещ на облак със сила и слава голяма.

 13. Учителю, моли се за мен, за да се укрепи вярата ми и да мога чрез нея да утвърдя братята си.

 14. Отче, прости на всички, които се мъчат да ми навредят, защото не знаят какво правят.

 15. Господи Исусе Христе, искам да бъда с Тебе в рая.

 16. Отче, в Твоите ръце предавам духа си.

 17. Господи Исусе Христе, направи така, че да се отворят очите ми и да Те позная.

 18. Господи Исусе Христе, разкрий ми тайната на Своето възкресение.

 19. Боже, отвори ума ми, за да разбера Писанията.

 20. Господи Исусе Христе, изпрати върху мен обещанието на Отца и нека да се облека със сила отгоре. Благослови ме, Господи Исусе Христе.

 21. БЛАГОСЛОВЕН БЪДИ, ГОСПОДИ БОЖЕ НАШ!

 22. Нека да позная Словото, което беше у Бога и чрез което всичко стана – Словото, в което бе животът – светлина за човеците.

 23. Господи Исусе Христе, искам да Те приема и да стана Божие дете. Нека да се родя от Бога.

 24. СЛАВА НА ЕДИНОРОДНИЯ ОТ ОТЦА, ПЪЛЕН С БЛАГОДАТ И ИСТИНА!

 25. Господи, позволи ни да приемем от Твоята пълнота, от Твоята благодат и истина.

 26. Господи Исусе Христе, помогни ми да изявя Бога.

 27. Агнецо Божий, Ти, който носиш греховете на света, понеси и моите.

 28. Боже, искам да вида небето отворено и Твоите ангели да възлизат и слизат над човешкия Син.

 29. Исусе Христе, нека и аз за три дни да мога да въздигна храма на своето тяло, ако бъде разрушен.

 30. Боже, нека да се родя изново и да видя Твоето царство. Нека да се родя от вода и дух и да влеза в Божието царство.

 31. Боже, нека да повярвам в човешкия Син и да имам вечен живот.

 32. Господи, помогни ми да постъпвам според истината и делата ми да са извършени по Бога. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН!

133.Господи Исусе Христе, искам да приема свидетелството Ти и да потвърдя с печата си, че Бог е истинен.

134. Отче, дай ми Духа без мярка като на Божий Син.

135. Господи Исусе Христе, дай ми жива вода.

136. Боже, нека винаги да Ти се покланям с дух и истина.

137. Ела, Господи Исусе Христе, и ми яви всичко.

138. Боже, нека да върша волята Ти и това да ми бъде като храна.

139.Сине Божий, искам да чуя гласа Ти и да оживея.

140. Боже, не искам да върша нищо от себе си. Да бъде не моята, а Твоята воля.

141. Господи Исусе Христе, нека да работя не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот и която Ти ще ми дадеш, защото Отец Бог Те е потвърдил с печата си.

142. Господи, дай ни Божия хляб, който слиза от небето и дава живот на света.

143. Сине Божий, искам да Те видя и да повярвам в Теб.

144. Господи Исусе Христе, дай ми вечен живот като ме възкресиш в последния ден.

145. Отче, привлечи ме към Себе Си.

146. Господи Исусе Христе, Ти си живият хляб, който слиза от небето. Позволи ми да ям от Теб и да не огладнея никога.

147. Господи Исусе Христе, нека да пребъдвам в Теб и Ти да пребъдваш в мен. Нека да живея чрез Теб, Исусе Христе, и да живея до века.

148. Боже, искам да възлеза там, където съм бил изпърво.

149. Господи Исусе Христе, вярвам в Теб и приемам Светия Дух, заради Твоята прослава.

150. Исусе Христе, Ти си светлината на света и желая да Те следвам.

151. Господи Боже мой, нека да позная Истината и да бъда свободен.

152. Господи Исусе Христе, искам да Те обичам.

153. Господи, дари ме с изобилен живот.

154. Боже, искам да бъда едно с теб.

155. Помилвай ме, Господи Исусе Христе, защото Ти си възкресението и животът и който вярва в теб, няма да види смърт до века.

156. Господи, дари ме с вяра, за да видя Божията слава.

157. Боже мой, благодаря Ти, че ме послуша.

158. Господи Исусе Христе, дари ме със силата да възкресявам мъртъвци.

159. Боже, искам да Те прославя.

160. Господи, искам да Ти служа.

161. Боже, прослави Името Си.

162. Господи Исусе Христе, привлечи ме при Себе Си.

163. Боже, искам да стана просветен чрез Светлината. Нека да бъда Син на Светлината.

164. Господи, не ме оставяй в тъмнина.

165. Господи, спаси света. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН!

166 . Боже, дай ми заповед що да казвам и що да говоря, защото това, което заповядваш, е вечен живот.

167. Господи Исусе Христе, измий нозете ми, за да имам дял с Теб.

168. Господи, искам да изпълня Твоята воля.

169. НЕКА ДА СЕ ПРОСЛАВИ ЧОВЕШКИЯТ СИН И БОГ ДА СЕ ПРОСЛАВИ ЧРЕЗ НЕГО!

170. Господи, искам да обичам, тъй както Ти обичаш. Нека да имаме любов помежду си.

171. Господи, Ти си пътят, истината и животът. Никой не дохожда до Отца, освен чрез Тебе. Води ме, Господи!

172. В ИМЕТО ИСУС ХРИСТОВО, ЗА СЛАВАТА НА ОТЦА В СИНА, НЕКА УТЕШИТЕЛЯТ ДА ПРЕБЪДВА В МЕН ДО ВЕКА.

173. Боже, не ни оставяй сираци!

174. Господи, нека да Те обичам и да опазя заповедите Ти. Нека Отец да ме възлюби. Възлюби ме и Ти, Исусе Христе, и ми се изяви.

175. Господи, направи обиталище у мен.

176. Отче, в Името на Твоя възлюбен Син, Исус Христос, изпрати ми Утешителят, Светият Дух, да ме научи на всичко и да ми припомни всичко, което Си казал.

177. Господи Исусе Христе, дарувай ми мира си.

178. Господи, Ти си истинската лоза, аз съм пръчка от Теб, а Отец е земеделецът. Нека да давам все повече и повече плод, пребъдвайки в Теб.

179. Господи Исусе Христе, пречисти ме.

180. Господи Исусе Христе, искам да пребъдвам в Твоята любов.

181. Господи, нека Твоята радост да бъде в мен и радостта ми да стане пълна.

182. Господи, изпрати ни Утешителят, Духът на Истината, който изхожда от Отца, да свидетелства за Тебе.

183. Господи Исусе Христе, нека Духът на Истината да ме извести за идните неща.

184. Господи Исусе Христе, обърни скръбта ми в радост.

185. Отче, в Името на Исус, който е Христос, Те моля да бъде радостта ми пълна, да победя света и да имам мир в Тебе.

186. Боже мой, прослави ме, за да Те прославя.

187. Отче, искам да позная Теб – единния истинен Бог и Исуса Христа, когото си проводил.

188. Господи Исусе Христе, искам да изявя Името Ти и да опазя Твоето Слово.

189. Отче свети, опази в Името Си ония, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние.

190. Боже, освети ме чрез Истината. ТВОЕТО СЛОВО Е ИСТИНА!

191. Господи, обичам Те и като Симон Петър искам да паса твоите агънца.

192. Господи, опаши ме и ме води, където пожелаеш. Аз идвам след Тебе.

193. Господи, нека да приема сила, когато дойде върху мен Светия Дух и да свидетелствам за Тебе до края на земята.

194. НЕКА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ ДА ПОЧИВА НАД ВСИЧКИ НАС!

195. Господи, искам да се покорявам на Теб, а не на човеците.

196. Боже, нека и един ден да не преставам да поучавам и да благовестявам, че ИСУС Е ХРИСТОС.

197. Свети Стефан, моли се за мен да приема Светия Дух.

198. Свети апостоли, положете ръцете си върху мен и се молете да приема Божия дар – Светия Дух. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ.АМИН!


 1. Господи, избери ме за съд да разгласявам Твоето име пред народите.

 2. Корнилий, твоите молитви се чуват. Моли се за мен.

 3. Боже, бъди с мен и ме помажи със Светия Дух и със сила да изцелявам всички, угнетявани от дявола.

 4. Господи Исусе Христе, Ти, който си съдия на живите и на мъртвите, нека чрез вярата си в Теб да получа опрощение на греховете си.

 5. Господи, нека дарът на Светия Дух да се излее и на мен, да проговоря чужди езици и да величая Бога.

 6. Господи, кажи ми думи, чрез които да спася себе си и целия си дом.

 7. В Името Исус Христово нека Светият Дух да слезе върху нас.

 8. Нека Господнята ръка да бъде с нас и голямо число човеци да повярват и да се обърнат към Господа.

 9. Боже, искам да пребъдвам в Тебе с непоколебимо сърце.

 10. Господи, нека да съм пълен със Светия Дух и с вяра.

 11. Нека ангел от Господа да застане до мен и да ме осияе със светлината си.

 12. Нека Божието учение да расте и да се умножава.

 13. СЛАВА НА БОГА!

 14. Господи, нека в нашата църква да има пророци и учители като Варнава, Симеон, Луций, Макаин.

 15. Господи Исусе Христе, нека като Твой ученик да се изпълня с радост и със Светия Дух.

 16. Господи, свидетелствай за словото на Твоята благодат, като дадеш да стават знамения и чудеса чрез нашите ръце.

 17. Боже, очисти сърцето ми чрез вяра.

 18. Вярваме, че ще се спасим чрез благодатта на Господ Исус.

 19. Господи Боже мой, дари ме с предсказващ дух.

 20. Нека да бъда слуга на Всевишния Бог и да проповядвам път за спасение.

 21. Свети апостол Павел, моли се за мен. Положи ръцете си върху мен и нека да приема Светия Дух като говоря други езици и пророкувам. В Името на Исус, когото ти проповядваш. АМИН!

 22. ДА СЕ ВЪЗВЕЛИЧИ ИМЕТО НА НАШИЯ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

 23. Боже, нека да изявя цялата Ти воля.

 24. Господи Исусе Христе, искам и аз, като апостол Павел, да бъда готов да умра за Името Ти.

 25. ДА БЪДЕ ГОСПОДНЯТА ВОЛЯ!

 26. Боже, искам съвестта ми да бъде съвършено чиста пред Теб.

 27. Свети апостол Яков, моли се за мен и нека като теб да бъда слуга на Бога и на Господа Исуса Христа.

 28. Господи, нека да издържа изпитанията и да приема венеца на живота, който си обещал на тези, които Те любят.

 29. Нека да имам чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца.

 30. Господи, помогни ми да се запазя неопетнен от света.

 31. Боже, дай ми любов, с която да обичам ближния си като себе си.

 32. Господи, искам вярата при мен да бъде подплатена и с дела, защото вяра без дела е безплодна.

 33. Господи, нека като Авраам да се нарека Божий приятел. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН!


 1. Боже, дари ме с мъдростта, която е отгоре, първо чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.

 2. Господи, искам да съм миротворец и да сея с мир плода на правдата.

 3. Боже, искам да съм покорен, смирен и да получа благодатта, която Ти даваш.

 4. Господи, спаси душата ми от смърт.

 5. Боже, освети ме чрез Духа Си, поръси ме с кръвта Исус Христова и нека благодатта и мирът в мен да се умножат.

 6. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите за наследство нетленно, неосквернимо, което не повяхва, запазено на небесата за нас, които с Божията сила сме вардени чрез вяра за спасение.

 7. Боже, нека Христовият Дух да бъде в мен, както е бил и в пророците.

 8. Господи, искам да проповядвам благовестието чрез Светия Дух, изпратен от небесата.

 9. Нека съм свят в цялото Си държание, както е свят Този, Който ме е призовал.

 10. Боже, нека да очистя душата си, като се покоря на Истината, която докарва до нелицемерно братолюбие.

 11. Господи, помогни ни да се обичаме един друг горещо, от сърце.

 12. Боже, нека да се възродя не от тленно семе, а от нетленно чрез Твоето слово, което живее и трае до века.

 13. Господи, помогни ми да отхвърля всяка злоба, лукавщина, лицемерие, завист, одумване и да пожелая като новороден младенец чистото духовно мляко, за да порасна чрез него към спасение.

 14. Боже, помогни ми да се въздържам от плътски страсти, които воюват против душата.

 15. Исусе Христе, нека Твоята рана да ме изцели, да умра за греховете и да живея за правдата.

 16. Копнея да се завърна при Пастиря и Епископа на душите ни.

 17. Боже, нека моето украшение да бъде скритият в сърцето ми живот, нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Тебе.

 18. Господи, нека всички да имаме единомислие, да си съчувстваме, да сме братолюбиви, милостиви и смиреномъдри.

 19. Боже, нека благославям, за да наследя благословение.

 20. Господи, вдъхни ми ревност за доброто.

 21. Боже, нека почитам Христа в сърцето си като Господ.

 22. Исусе Христе, нека като Теб да съм готов да бъда умъртвен по плът, а оживотворен по дух.

 23. Боже, искам да живея през останалото в тялото време не вече по човешки страсти, а според Твоята воля.

 24. Господи, дари ме с онази любов, която покрива множество грехове.

 25. Господи Боже мой, чрез дарбата, която ще ми дадеш, нека да служа на другите като добър настойник на многоразличната Божия благодат.

 26. Господи, нека Духът на славата и на Бога да почива на всички нас.

 27. Желая да получа от Пастиреначалника венеца на славата, който не повяхва никога.

 28. Боже, облечи ме със смирение.

 29. Господи Боже наш, позволи ми да се смиря под Твоята мощна ръка и да възложа всяка грижа на Теб, защото Ти си Този, Който се грижи за нас.

 30. Боже на всяка благодат, Който си ни призовал в Твоята вечна слава чрез Христа, усъвършенствай ни, утвърди ни, укрепи ни и ни направи непоколебими. Твое да бъде господството завинаги. АМИН!

 31. Мир на всички, които са в Христа.

 32. Нека благодатта и мирът да се умножат у мен чрез познаването на Бога и на Исуса Христа – нашия Господ.

 33. Боже, нека да прибавя на вярата си добродетел, на добродетелта си – благоразумие, на благоразумието си – себеобуздание, на себеобузданието си – твърдост, на твърдостта си – благочестие, на благочестието си – братолюбие и на братолюбието си – любов. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН!

 1. Господи, помогни ми още повече да зътвърдя моето призвание и избиране.

 2. Господи Исусе Христе, Сине Божий, Спасителю наш, искам да те позная.

 3. Боже, искам да бъда очевидец на Твоето величие.

 4. В Името Исус Христово, нека да пророкувам, говорейки от Бога, движен от Светия Дух.

 5. Боже, събуди в мен моя чист разум, за да помня думите, изговорени от светите пророци, и заповедта на Господа Спасителя, дадена ни от светите апостоли.

 6. Господи, създай ново небе и нова земя, в която да живее правда.

 7. Боже, нека да съм чист и непорочен пред Тебе, с мир в сърцето си.

 8. Боже, нека да растем в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега, и до вечния ден. АМИН!

 9. Свети апостол Йоан, моли се за мен да имам общението, което ти имаш с Отца и Неговия Син – Исус Христос.

 10. Боже, помогни ни да ходим в Светлина, защото Ти си Светлина, да имаме общение един с друг и кръвта на Сина Ти Исус Христос да ни очиства от всеки грях.

 11. Господи Боже наш, Ти си верен и праведен, прости греховете ни и ни очисти от всяка неправда.

 12. Боже, нека Твоето слово да бъде в мен.

 13. Исусе Христе, Ти Който си омилостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят, бъди ми ходатай пред Отца.

 14. Господи Исусе Христе, нека да пазя заповедите и да придобия увереността, че Те познавам.

 15. Боже, нека любовта ми към Теб да бъде съвършена.

 16. Боже, нека да пребъдвам в Тебе, тъй както Христос пребъдва в Теб.

 17. Господи, помогни ми да живея в истинската Светлина.

 18. Боже, в Името Исус Христово Те моля да простиш греховете ми.

 19. Исусе Христе, помогни ми да позная Този, Който е отначало.

 20. Нека Светия да ме помаже и да позная всичко.

 21. Нека да пребъдвам в Сина и в Отца.

 22. Боже, дай ми любовта Си и нека да се нарека Твое дете.

 23. Боже, искам да бъда ХРИСТОПОДОБЕН.

 24. Исусе Христе, нека да положа надеждата си на Теб и да се очистя, тъй както Ти си чист.

 25. Боже, нека бъда праведен, както и Христос е праведен.

 26. Господи Исусе Христе, съсипи делата на дявола.

 27. Господи, нека да любя и да премина от смърт към живот.

 28. БОЖЕ, НЕКА ВЕЧНИЯТ ЖИВОТ ДА ПРЕБЪДВА В МЕН.

 29. Боже, нека в сърцето ми да пребъдва любовта към Теб.

 30. Господи, нека да любим не с думи и с език, а на дело и в действителност.

 31. Боже, нека сърцето ми да не ме осъжда, да имам дръзновение пред Теб и да ми даваш всичко, което поискам, защото върша това, което Ти е угодно.

 32. Господи Боже мой, дай ми Духът Си.

 33. Господи, дари ме със способността да различавам духовете. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН!

 34. Господи, нека да се обичаме един друг, защото любовта е от Тебе и всеки, който обича, роден е от Бога и познава Бога, защото БОГ Е ЛЮБОВ.

 35. Изповядвям, че ИСУС ХРИСТОС Е ЕДИНОРОДНИЯ БОЖИ СИН, изпратен от Отца, да бъде Спасител на света. Бог да пребъдва в мен и аз да пребъдвам в Бога.

 36. Господи, нека да придобия тая съвършена любов, която пропъжда страха.

 37. Боже, обичам Те, защото първо Ти ме възлюби.

 38. Господи, дай ми сила, за да победя света чрез вярата, че Исус е Божият Син, който дойде чрез вода и кръв.

 39. Отче, дари ни с вечен живот чрез Твоя Син. В Името на Исус Те моля. Амин!

 40. Исусе Христе, дай ми разум да позная истинния Бог.

 41. Нека да пребъдвам в Христовото учение и да имам и Отца и Сина.

 42. Свети апостол Йоан, моли се за мен, за да благоуспява душата ми и да съм здрав във всичко.

 43. Нека Божият мир да бъде върху мен.

 44. Нека да съм възлюбен от Бога Отца и да съм пазен в Исуса Христа.

 45. Господи, нека милостта, мирът и любовта да се умножат в мен.

 46. Боже, нека да се подвизавам за вярата, която бе предадена на светиите.

 47. О, Свети Дух, нека да пазя в себе си Божията любов и да очаквам милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.

 48. Господи, нека бъда милостив към тези, които са в съмнение и да имам силата да спасявам тези, които са в огъня.

 49. Господи Исусе Христе, Спасителю наш, пази ни от препъване и ни постави непорочни в радост пред Славата Си. Да бъде слава и величие на Господа Исуса Христа и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. АМИН!

 50. Свети апостол Павел, моли се за мен. Нека като теб да бъда призван за апостол и да проповядвам благовестието от Бога.

 51. Благодат и мир да бъдат с нас от Бога – нашия Отец, и Господа Исуса Христа.

 52. Боже, по молитвите на апостол Павел, придай ми някоя духовна дарба, за да се утвърдя във вярата.

 53. Копнея да служа на Твореца, Който е благословен до века. АМИН!

 54. Боже, искам да Те позная.

 55. В Името Исус Христово, нека Божията благост да ме води към покаяние.

 56. Господи, научи ме да вървя по пътя на мира.

 57. Боже, нека с Твоята благост да се оправдая даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, Когото Бог постави за омилостивение чрез кръвта Му посредством вяра.

 58. Господи, нека да ходя в стъпките на онази вяра, която нашият отец Авраам е имал, когато бе необрязан.

 59. Госоподи Боже наш, дари ме с наследството, което е от вяра, по благодат.

 60. Господи, аз съм силен да изпълня това, което си ми обещал.

 61. ВЯРВАМ В ТОЗИ, КОЙТО Е ВЪЗКРЕСИЛ ОТ МЪРТВИТЕ ИСУС, НАШИЯ ГОСПОД, КОЙТО БЕШЕ ПРЕДАДЕН ЗА ПРЕГРЕШЕНИЯТА НИ И БЕШЕ ВЪЗКРЕСЕН ЗА ОПРАВДАНИЕТО НИ.

 62. Нека да се оправдаем чрез вяра и да имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.

 63. Боже, нека Твоята любов да се излее в сърцата ни чрез дадения ни Свети Дух.

 64. Господи Исусе Христе, нека да се оправдая чрез кръвта Ти и да се избавя от Божия гняв чрез Теб.

 65. Боже, нека да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исуса Христа, нашия Господ.

 66. Боже, направи така, че да умра за греха. ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ. АМИН!

331. Отче, както Христос бе възкресен от мъртвите чрез Твоята слава, така и ние да ходим в нов живот.

 1. Господи Исусе Христе, нека моето старо естество бъде разпнато с Теб, за да се унищожи тялото на греха и да имам възкресение, подобно на Твоето.

 2. Господи, нека смъртта да няма вече власт над мен.

 3. Боже, искам да изживея живота си за Теб.

 4. Нека да съм жив към Бога в Христа Исуса.

 5. Господи, нека да бъда не под закон, а под благодат.

 6. Господи, нека да предам телесните си части като слуги на правдата, която докарва святост.

 7. Нека да се освободя от греха и да стана слуга на Бога, като имам за плод това, че отивам към святост, на която истината е вечен живот.

 8. Искам да имам Божия дар, който е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

 9. Нека да умра спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържа с друг, сиреч с възкресения от мъртвите, и да принасям плод на Бога.

 10. Нека законът на животворящия Дух да ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и смъртта. Нека да ходя не по плът, а по дух.

 11. Боже, нека да копнея за духовното, защото копнежът на Духа значи живот и мир.

 12. Нека да живее в мен Божият Дух.

 13. Нека да живее в мен Христовият Дух.

 14. Христос да бъде в мен.

 15. Отче, тъй както съживи Христа Исуса от мъртвите, съживи и моето смъртно тяло чрез Духа Си, Който обитава в мен.

 16. Боже, искам да бъда Твой Син и да бъда управляван от Твоя Дух.

 17. Авва Отче, искам да приема дух на осиновение.

 18. Нека да съм наследник на Бога и сънаследник с Христа. Готов съм да страдам, но и да се прославя заедно с Него.

 19. Създателю наш, нека създанието да се освободи от робството на тлението и да премине в славната свобода на Божиите чада.

 20. Боже, нека Духът да ми помага в моята немощ и да ме научи да се моля, както трябва.

 21. Боже, призови ме според Своето намерение.

 22. Господи, нека да Те обичам и всичко да ми съдейства за добро.

 23. Отче, предопредели ме да бъда съобразен с Образа на Твоя Първороден Син, призови ме, оправдай ме и ме прослави.

 24. Боже, нека нищо да не може да ме отлъчи от Твоята любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.

 25. Боже, покажи ми милостта Си.

 26. Боже, покажи в мен силата Си и нека да се прочуе Името Ти по целия свят.

 27. Боже, бъди благ към мен и нека завинаги да остана в Твоята благост.

 28. Господи Боже наш, всичко е от Теб, чрез Теб и за Теб. ДА БЪДЕ СЛАВАТА ТИ ЗАВИНАГИ. АМИН!

 29. Нека поради Божиите милости, да представя тялото си в жертва жива, свята, благоугодна Богу, като мое духовно служение.

 30. Господи, искам да се преобразявам чрез обновяване на ума си, за да позная от опит що е Божията воля.

 31. Нека да сме едно тяло в Христа, като имаме дарби, според дадената ни от Бога благодат.

 32. Боже, искам да обичам ближния си като себе си. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН!

 33. Боже, нека да отхвърлим тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината с помощта на Господа Исуса Христа.

 34. Господи, ако живея, нека за Тебе да живея и ако умирам, нека за Тебе да умирам.

 35. Божието царство е правда, мир и радост в Светия Дух. Боже, дари ме с тях.

 36. Боже на твърдостта и утехата, дай ни единомислие по примера на Христа Исуса, щото единодушно и с едни уста да славим Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос.

 37. Нека Бог на надеждата да ни изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ни.

 38. Господи, изпълни ме с благост и с всяко знание.

 39. Исусе Христе, нека бъда благоприятен принос, осветен от Светия Дух.

 40. Заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на Духа, всички светии Божии, молете се усърдно на Бога за мен. И нека Бог на мира да бъде с всички нас. АМИН!

 41. Боже, искам да бъда мъдър относно доброто и прост относно злото.

 42. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с нас. АМИН!

 43. На единния премъдър Бог да бъде слава чрез Исуса Христа да века. АМИН!

 44. Боже, нека да се осветя в Исуса Христа.

 45. Боже, благодаря Ти за благодатта, която ми даваш в Христа Исуса, чрез Когото се обогатих във всичко.

 46. Боже, нека бъда безупречен в Деня на нашия Господ Исус Христос.

 47. Нека в Името на нашия Господ Исус Христос да бъдем съвършено съединени в една мисъл и в един ум.

 48. ХРИСТОС Е БОЖИЯ СИЛА И БОЖИЯ ПРЕМЪДРОСТ.

 49. Нека да бъдем в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление.

 50. Господи, нека вярата ми да бъде основана не на човешка мъдрост, а на Божия сила.

 51. Нека да получим Духа, Който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари.

 52. Боже, дари ме с ум Христов.

 53. Боже, нека да бъдем Твои съработници.

 54. Нека Исус Христос да бъде основа на моя живот.

 55. Господи, нека да съм храм на Бога и Божият Дух да живее в мен.

 56. Нека да съм Христов, както и Христос е Божий.

 57. Боже, нека да бъда Христов служител и настойник на Твоите тайни.

 58. Свети апостол Павел, роди ме в Христа чрез Благовестието.

 59. Божието царство не се състои в думи, а в сила. Боже, дай ми сила.

 60. Нека да празнуваме с безквасни хлябове от искреност и истина.

 61. Нека да се осветим и да се оправдаем в Името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог.

 62. Боже, Който възкреси Исуса Христа от мъртвите, възкреси и нас със силата Си.

 63. Господи, искам да се съединя с Тебе и да бъдем един Дух.

 64. Господи Боже наш, нека моето тяло да бъде храм на Светия Дух, Който е в мен и ми е даден от Теб.

 65. Нека да прославим Бога с телата и душите си, които са Божии. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН!

 66. Господи, искам да съм свят и в тяло, и в дух.

 67. Нека и аз, като свети апостол Павел, да имам Божия Дух.

 68. За нас има един Бог Отец, от Когото е всичко и ние от Него, и един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко и ние чрез Него.

 69. Боже, нека да пия от духовната канара, която ме придружава – Христос.

 70. Господи Боже мой, дай ми изходен път в изпитанието.

 71. Нека аз и моите сподвижници да имаме общение в Христовата кръв.

 72. Боже, ям ли, пия ли, нещо ли върша, нека всичко да върша за Твоята слава.

 73. Свети апостол Павел, нека да ти бъда подражател, тъй както ти си подражател на Христа.

 74. Нека Христос да ми бъде глава, както глава на Христос е Бог.

 75. Нека да бъда образ и слава на Бога.

 76. Нека да се прояви Духът чрез мен за обща полза.

 77. Нека единният Дух да ми даде мъдрост, знание, вяра, изцелителни дарби, велики дела, пророчество, разпознаване на духовете, разни езици, тълкуване на езици, както Му е угодно.

 78. Нека да съм част от Тялото Христово, тъй както ме е поставил Бог. Нека да се кръстим в един Дух, да съставляваме едно Тяло и всички от един Дух да се напоим.

 79. Нека да бъдем Христово Тяло и поотделно части от Него. Нека Бог да постави някои от нас за апостоли, други – пророци, трети – Учители, други да правят чудеса, някои да имат изцелителни дарби, а други – дарбата да помагат, да управляват, да говорят и тълкуват разни езици. Нека да копнеем за по – големите дарби.

 80. Боже, нека да имам любов в себе си, защото любовта е над всичко и никога не отпада.

 81. Господи, нека да Те позная напълно, тъй както и напълно съм бил познат.

 82. Боже, дари ме с вяра, надежда, любов.

 83. Боже мой, нека да следвам любовта, но да копнея и за духовните дарби и особено за дарбата да пророкувам.

 84. Господи, дай ни да говорим езици, да пророкуваме и да тълкуваме езици.

 85. Боже, нека да копнеем за духовните дарби, да се стараем да се преумножат те у нас за назидание на църквата.

 86. Господи, искам да се моля с духа си и умът ми да дава плод.

 87. Нека Бог да бъде между нас.

 88. Господи, нека благодатта, която ми даваш, да не бъде напразно, но да се трудя повече от всички – не аз, а Божията благодат, която е с мен.

 89. Боже, нека всички да оживеем в Христа.

 90. Господи, нека да посея тялото си в тление, а да възкръсне в нетление. Нека да го посея в безчестие, а да възкръсне в слава. Нека да го посея в немощ, а да възкръсне в сила. Нека да посея одушевено тяло, а да възкръсне духовно тяло.

 91. Боже, искам да бъда животворящ дух.

 92. Боже, облечи тленното в нетление и смъртното в безсмъртие, и нека да бъде погълната смъртта победоносно.

 93. Боже, дай ни победата чрез нашия Господ Исус Христос.

 94. Боже, нека всичко при мен да става с любов.

 95. Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде с нас. Любовта на апостол Павел да бъде с всички нас в Христа Исуса. АМИН!

 96. Благодат и мир да бъде на нас от Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа.

 97. Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха.

 98. Господи Боже наш, бъди ми упование. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН!

 99. Божият Син Исус Христос е ДА за всичките Божии обещания, затова и чрез него е АМИН за Божията слава чрез нас.

 100. Боже, помажи ни и ни утвърди в Христа.

 101. Господи, дай в сърцата ни Духа в залог.

 102. Боже, нека моята радост да бъде радост на всички.

 103. Господи, позволи ми да позная Твоята любов.

 104. Боже, води ни винаги в победно шествие в Христа и на всяко място изявявай чрез нас благоуханието на познаването Му.

 105. Боже, нека да бъдем Христово благоухание.

 106. Нека да бъдем Христово писмо, написано не с мастило, но с Духа на живия Бог, не на плочи от камък, но на плочи от плът – на сърцето.

 107. Боже, нека да се просвети светът чрез познаване на Твоята слава в лицето Исус Христово.

 108. Боже, нека всякога да носим на тялото си убиването на Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на Исуса.

 109. Боже, нека вътрешният човек у мен всеки ден да се подновява.

 110. Господи, облечи ни с нашето небесно жилище.

 111. Боже, искам да бъда ново създание в Христа.

 112. Господи Исусе Христе, искам да живея за Теб, защото Ти умря за нас и възкръсна.

 113. Боже, Ти, Който примири света със Себе Си чрез Исуса Христа, повери на нас посланието на примирението.

 114. Господи Исусе Христе, нека чрез Теб да станем праведни пред Бога и да бъдем Твои посланици.

 115. Господи, разшири сърцата ни.

 116. Боже, бъди ни Отец, а ние ще ти бъдем синове и дъщери.

 117. Господи, нека да очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост.

 118. Боже, нека скръбта ми по Теб да ме доведе до спасително покаяние.

 119. Господи, нека да преизобилва богатството на нашата щедрост.

 120. Предавам себе си на Бога.

 121. Боже, преумножи у нас всякакво благо.

 122. Боже, нека всички Твои светии да се молят за нас.

 123. Свети апостол Павел, представи ме като чиста девица пред Христа и ме сгоди с Него.

 124. Нека умът ми да не отпадне от простотата и чистотата, която дължа на Христа.

 125. Боже, нека Христовата истинност да бъде в мен.

 126. Господи, занеси ме до третото небе, до рая.

 127. Нека Христовата сила да почива на мен.

 128. Нека да се усъвършенстваме, да се утешаваме, да бъдем единомислени, да живеем в мир и Бог на любовта и мира да бъде с нас.

 129. Благодатта на Господа Исуса Христа и любовта на Бога Отца, и общението на Светия Дух да бъдат с нас завинаги.

 130. Господи Исусе Христе, нека да приема Благовестието чрез откровение от Теб.

 131. Отче, призови ме чрез Своята благодат и благоволи да ми откриеш Сина Си, за да Го проповядвам. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН.

 1. Господи, нека да те славят хората поради мен

 2. Разпнах се с Христа и вече не аз живея, а Христос живее в мен

 3. Нека да живея с вярата в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мен

 4. Нека всички да бъдем Божии чада чрез вяра в Исуса Христа

 5. Боже, нека всички да се кръстим в Христа и да се облечем в Христа

 6. Нека всички да сме едно в Христа Исуса, Авраамово потомство, наследници по обещание

 7. Боже, изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си и нека Той да вика: „Авва, Отче!”

 8. Нека Христос да се изобрази в мен

 9. Господи, дари ме с вяра, която действа чрез любов

 10. Нека Духът да ме ръководи

 11. Господи, дари ме с плодовете на Духа: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание

 12. Господи, нека да сея за Духа си и да пожъна вечен живот

 13. Не искам да се хваля с нищо друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат и аз за света

 14. Господи Исусе Христе, нека да нося Твоите белези на тялото си

 15. Нека с Божията воля да бъда апостол Исус Христов

 16. Господи, нека да бъдем свети и без недостатък пред Тебе, в любов

 17. Боже, нека Твоята благодат да ни доставя изобилно всяка мъдрост и разбиране

 18. Боже, открий тайната на Волята Си, според благото намерение, което си положил в Себе Си

 19. Нека всички, които се надяват в Христа, да бъдат за похвала на Божията слава

 20. Господи Исусе Христе, искам да повярвам в Теб и да бъда запечатан с обещания Свети Дух

 21. Свети апостол Павел, споменавай ме в молитвите си и дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, да ми даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го позная

 22. Нека Христос да бъде глава на църквата, която е Негово тяло

 23. Боже, дарувай ме със Своята благодат и ме спаси чрез вяра в Христа Исуса

 24. Нека чрез Исуса Христа да имаме достъп при Отца в един Дух

 25. Господи, нека да бъдем съграждани на светиите и членове на Божието Царство

 26. Нека да бъдем съградени върху основата на апостолите и пророците, крайъгълен камък на които е Сам Христос Исус

 27. Боже, дай ми Своята благодат, заради всички, които Те търсят

 28. Боже, разкрий ми чрез откровение Тайната Христова

 29. Нека да бъдем сънаследници, съставляващи едно тяло, съпричастници на Божието обещание в Христа Исуса чрез благовестието

 30. Нека да ми стане позната многообразната премъдрост на Бога, според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса, нашия Господ

 31. Прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ми даде, според богатството на Славата Си, да се утвърдя здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос в моето сърце, да позная Христовото любов и да се изпълня с цялата Божия пълнота

 32. Боже, да бъде Славата Ти в църквата, в Христа Исуса, във всички родове от века до века. АМИН

 33. Господи, нека в свръзката на мира да опазим единството в Духа. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН


 1. Има един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, чрез всички и във всички

 2. Боже, нека всички да достигнем до единство на вярата и на познаването на Божия Син в мярката на ръста на Христовата пълнота

 3. Нека да действаме истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата – Христос

 4. Господи, нека да съблечем стария човек, който тлее по измамни страсти, и да се облечем в новия човек, създаден по образа на Бога в правдата и светостта на истината

 5. Нека да бъдем един към друг благи, милосърдни, да си прощаваме, както и Бог в Христа ни е простил

 6. Нека да бъдем подражатели на Бога като възлюбени чада и да ходим в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас – принос и жертва на Бога за благоуханна миризма

 7. Господи, нека да бъдем светлина в Теб и да се обхождаме като чада на светлината

 8. Боже, нека Христос да ме осветли

 9. Господи, искам да разбирам Волята Ти

 10. Отче, благодаря Ти за всичко в Името на нашия Господ Исус Христос

 11. Нека като Христови слуги да изпълняваме от душа Божията воля

 12. Нека да заякваме в Господа и в силата на Неговото могъщество

 13. Господи, нека да се облечем в Божието всеоръжие, за да можем да устоим срещу хитростите на дявола

 14. Господи, препаши ме с истина през кръста и ме облечи в правдата за бронен нагръдник, обуй нозете ми с готовност чрез благовестието на мира, дай ми вярата за щит, а за шлем – спасението и меча на Духа, който е Божието слово

 15. Благодатта да бъде с всички, които искрено любят нашия Господ Исус Христос

 16. Свети Павле, моли се за всички нас с радост за нашето участие в делото на благовестието

 17. Боже, Ти, Който си почнал добро дело в мен, усъвършенствай го до деня на Исуса Христа

 18. Св.ап.Павел, имай ни на сърце и нека да бъдем съучастници с тебе в благодатта, както в оковите, тъй и в защитата, и в утвърждението на благовестието

 19. Св.ап. Павел, милей за всички ни с милосърдие Исус Христово, моли се за нас, за да бъде любовта ни все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитваме нещата, които се различават, та да бъдем искрени и незлобни до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Христа Исуса за слава и хвала на Бога

 20. Боже, дай ми Духа Исус Христов и да възвеличая Христа в тялото си с пълно дързновение, било чрез живот или чрез смърт

 21. Св. Ап. Павел, пребъди с всички нас за нашето преуспяване и радост във вярата, тъй щото, поради тебе, много да се хвалим в Исуса Христа

 22. Господи, нека да стоим твърдо в един дух и да се подвизаваме единодушно за вярата на благовестието

 23. Господи Исусе Христе, нека да съм готов не само да вярвам в Теб, но и да страдам за Теб

 24. Боже, искам да имам в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса

 25. Господи, нека да смиря себе си и да Ти стана послушен до смърт

 26. Нека в Името Исусово да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца

 27. Боже, действай в мен, за да изработвам спасението си със страх и трепет

 28. Господи, нека да се радваме в Теб

 29. Господи, Исусе Христе, позволи ми да Те позная

 30. Господи, Исусе Христе, искам да позная силата на Твоето възкресение и общението в Твоите страдания

 31. Господи Исусе Христе, Спасителю наш, преобрази моето унижено тяло,за да стане съобразно с Твоето славно тяло

 32. Нека Божият мир да пази сърцата и мислите ни в Христа Исуса

 33. Господи, научи ме да живея и в оскъдност, и в изобилие. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН


 1. Нека да има сила за всичко чрез Онзи, Който ме подкрепя

 2. Боже, снабди всяка наша нужда според Своето богатство в слава, в Христа Исуса

 3. Боже, нека да се изпълним с познание на Твоята воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване, да се обхождаме достойно за Господа, да Му угаждаме във всичко като принасяме плод във всяко добро дело и като растем в познаването Ти, подкрепяни с пълна сила, според Твоето славно могъщество, за да издържим и дълготърпим всичко с радост. Благодарим Ти, Отче, задето ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината и ни избави от властта на тъмнината като ни пресели в Царството на Твоя възлюбен Син

 4. Отче, благоволи да се всели в мен съвършена пълнота

 5. Отче, нека всеки човек да се представи пред Теб съвършен в Христа

 6. Искам да позная тайната Божия, сиреч Христа, в Когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието

 7. Нека в мен телесно да обитава всичката пълнота на Божеството

 8. Господи Исусе Христе, нека да бъда погребан с Тебе в кръщението, в което и да бъда възкресен с Тебе чрез вяра в действието на Бога, Който Те възкреси от мъртвите

 9. Нека като Божии избрани, свети и възлюбени, да се облечем с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение и най – вече любов, която свързва всичко в съвършенство

 10. Нека да царува в сърцето ми Христовият мир

 11. Нека да върша всичко в Името на Господа Исуса, благодарейки чрез Него на Бога – Отца

 12. Господи, нека да приема Словото Ти с радост, която е от Светия Дух

 13. Господи, направи ни да растем и да преизобилваме в любов един към друг и към всички, за да се утвърдят сърцата ни непорочни в святост пред нашия Бог и Отец при пришествието на нашия Господ Исус с всичките Негови светии

 14. Господи, нека винаги да се радваме, непрестанно да се молим, за всичко да благодарим (защото това е Божията воля за нас в Христа Исуса), да не угасяваме Духа, да не презираме пророчествата, всичко да изпитваме, а доброто да държим, да се въздържаме от всякакво зло, а Сам Бог на мира да ни освети напълно.

 15. Боже, нека да се запазят непокътнати духа, душата и тялото ни без порок до пришествието на нашия Господ

 16. Боже, усъвършенствай в мен всяко добро желание и всяко дело на вярата, за да се прослави в мен Името на нашия Господ Исус, и аз в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос

 17. Боже, избери ме за спасение чрез освещение на Духа и вяра в истината

 18. Нека Сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда, да утеши сърцата ни и да ги утвърди във всяко добро дело и слово

 19. Господи, опази ме от лукавия

 20. Господи, утвърди сърцето ми в Божията Любов и в Христовото търпение

 21. Благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ

 22. Господи, дари ме с чистосърдечна любов и с нелицемерна вяра

 23. Господи Исусе Христе, благодаря Ти за силата, която ми даваш

 24. На вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. АМИН

 25. Боже, нека всички човеци да се спасят и да достигнат до познаване на истината

 26. Господи, нека да пребъдваме във вяра, в любов, в святост с целомъдрие

 27. Боже, благодаря Ти за всичко, което си създал, за всичко, с което ме даряваш

 28. Господи, обучавай ме в благочестие

 29. Господи, Боже мой, искам да бъда пример за вярващите в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота

 30. Господи, нека да постоянствам в молби и в молитви и денем, и нощем, надявайки се на Тебе

 31. Господи, нека да следвам правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта

 32. Боже, дай ми дух на сила, любов и себевладеене

 33. Боже, нека да заяквам в благодатта, която е в Христа Исуса. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН

 34. Господи, нека да те призовавам с чисто сърце и да следвам правдата, вярата, любовта, мира

 35. Господи, избави ме от всяко дело на лукавия, спаси ме и ме въведи в небесното си царство

 36. Нека Господ да бъде с моя дух и благодатта с всички нас

 37. Господи, нека да бъда толкова чист, че всичко за мен да бъде чисто

 38. Боже, излей изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител, Светия Дух, за да се оправдаем чрез Неговата благодат, да се новородим поради милостта Му и да станем според надеждата наследници на вечния живот

 39. Господи, Боже наш, нека да съм сияние на Твоята слава

 40. Боже, бъди ми Отец, а аз ще Ти бъда Син

 41. Боже мой, помажи ме с миро на радост

 42. Господи, Исусе Христе, помогни на Авраамовото потомство

 43. Исусе Христе, като милостив и верен първосвещеник, извърши умилостивение за греховете на хората

 44. Боже, нека да пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно

 45. Господи, нека да се стремя към съвършенство

 46. Боже, просвети ме и нека да видя от небесния дар и стана причастник на Светия Дух

 47. Господи, Исусе Христе, нека никога да не Те разпъвам повторно в себе си и да Те опозорявам

 48. Господи, напиши законите Си в умовете и сърцата ни, бъди ни Бог, а ние ще Ти бъдем люде. И нека всички да Те познаем

 49. Нека кръвта на Христа, Който чрез Вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, да очисти съвестта ми от мъртви дела, за да служа на живия Бог

 50. Господи, заличи греховете и беззаконията ни

 51. Боже, нека да имаме дръзновение чрез кръвта на Исуса да влезем в светилището през новия и жив път, който Той е открил

 52. Господи, Исусе Христе, освети ме чрез кръвта Си

 53. Боже, нека да Ти бъда угоден като Енох

 54. Боже, дари ме с вярата на Авел, на Енох, на Ной, на Авраам, на Исаак и Яков, на Сара, на Йосиф, на Мойсей, на Раав, на Гедеона, на Варака, Самсона, Иефтая, на Давид, на Самуил и на пророците

 55. Господи, нека да пристъпим до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим, при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исуса, посредника на Новия завет и при поръсената кръв

 56. Боже, нека да Ти бъда благодарен и да Ти служа благоугодно с благоговение и страхопочитание

 57. Господи, нека сърцето ми да се укрепява с благодат

 58. Боже, нека да Ти принасям постоянна, хвалебна жертва

 59. Господи, нека да бдя за душите на всички, които си ми поверил

 60. Нека Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус, да ни усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е годно пред Него чрез Исуса Христа, Комуто да бъде слава във вечни векове. АМИН

 61. Благодат и мир да бъде на нас от Онзи, Който е и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол, и от Исуса Христа, Който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. На Този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си, и Който ни е направил царство и свещеници на Своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. АМИН

 62. Всемогъщи Господи, Боже мой, нека да бъда като Тебе алфа и омега

 63. Свети апостол Йоан, искам като теб в изстъпления чрез Духа да получавам откровения

 64. Господи, Исусе Христе, дай ми да ям от дървото на живота, което е всред Божия рай

 65. Господи, Исусе Христе, искам да ти бъда верен до смърт и да получа венеца на живота

 66. Господи, дай ми от скритата манна и бяло камъче с ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН


 1. Господи, Исусе Христе, искам да върша дела чисти като Твоите и да получа твоята власт над народите, която Ти бе дадена от Отца

 2. Господи, нека да не оскверня дрехите си и да ходя с Тебе в бели дрехи

 3. Господи, Исусе Христе, облечи ме в бели дрехи и никога не изличавай името ми от книгата на живота, но го изповядай пред Отца и Неговите ангели

 4. Господи, направи ме стълп в храма на Твоя Бог и напиши новото Си име

 5. Господи, Исусе Христе, ти стоиш на вратата и хлопаш. Нека да чуя гласа Ти и да ти отворя

 6. Господи, нека да седна с тебе на Твоя престол, както и Ти седна с Отца на Неговия престол

 7. Това казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника

 8. Това казва първият и последният, Който стана мъртъв и оживя

 9. Това казва Тоя, Който има двуострия меч

 10. Това казва Божият Син, Който има очи като огнен пламък и Чиито нозе приличат на лъскава мед

 11. Това казва Оня, Който има седемте духове и седемте звезди

 12. Това казва Светият, Истинският, у Когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря, и затваря и никой не отваря

 13. Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал

 14. Свет, свет, свет е Господ Бог всемогъщий, Който бе и Който е, и Който ще бъде

 15. Достоен си, Господи, Боже наш, да приемеш слава, почит и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено

 16. Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници, и те царуват на земята

 17. Достойно е Агнето, Което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение

 18. На Този, Който седи на престола, и на Агнето, да бъде благословение и почит, слава и господство до вечни векове. АМИН

 19. Умолявам 24-те старци около Божия престол, да се молят за мен

 20. Господи, нека да нося върху челото си Твоя спасителен печат

 21. Спасение на нашия Бог, Който седи на престола, и на Агнето!

 22. Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарност и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. АМИН

 23. Боже, нека да дойда от голямата скръб, да опера дрехата си и да я избела в кръвта на Агнето

 24. Господи, Исусе Христе, бъди ми пастир и ме заведи при извор с жива вода

618. Боже, обърши всяка сълза от очите ми

619. Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос и Той ще царува до вечни векове

Благодарим Ти, Господи Всемогъщи, Който си и Който си бил, загдето си взел голямата си сила и царуваш

620. Архангел Михаил, моли се за мен

621. Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветника на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог

622. Отче, нека чрез кръвта на Агнето да победя змея в мен

623. Господи, дари ме с търпението и вярата на светиите

624. Нека да бъда един от 144-те хиляди, които ще носят на челата си името на Агнето и името на Неговия Отец

Господи, Исусе Христе, нека да Те следвам, където и да отиваш

625. Господи, нека да бъда непорочен и в устата ми да не се намери никаква лъжа

626. Покланям се пред Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН

627. Всички светии Божии, молете се за мен, за да придобия вашето търпение и да пазя Божиите заповеди и вярата в Исуса като вас

 1. Блажени мъртвите, които умират в Господа

 2. Велики и всемогъщи са Твоите дела, Господи, Боже всемогъщи, праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи и да го прослави? Защото само Ти си свят, понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби

 3. Нека божият храм да се изпълни с дим от славата на Бога и Неговата сила

 4. Праведен си Ти, Пресвети, Който си и Който си бил, загдето си отсъдил така

 5. Господи, Боже всемогъщи, истинни и праведни са Твоите съдби

 6. Господи, нека земята да се просвети от славата на ангелите Божии

 7. Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог, защото са истинни и праведни Неговите съдби. Алилуя!

 8. Амин! Алилуя! Хвалете нашия Бог всички Негови слуги – вие, които Му се боите, малки и големи

 9. Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, царува. Нека да се радваме и да се веселим, и нека да Му отдадем слава, защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила

 10. Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето

 11. Агнецът Божий, Божието слово, е Цар на Царете и Господ на Господарите

 12. Господи, Исусе Христе, нека да оживея и да царувам заедно с Тебе. Нека да бъда участник в първото възкресение

 13. Нека втората смърт да няма власт над мен, да бъда свещеник на Бога и на Христа и да царувам с Него хиляда години

 14. Господи, Боже наш, нека да видим новото небе и новата земя, заедно със Светия град – новия Ерусалим

 15. Боже, нека Твоята скиния да бъде с нас. Обитавай с нас, Твоите люде, бъди с нас. Обърши всяка сълза от очите ни и направи така, че да няма смърт вече, нито жалеене, ни плач, ни болка. Поднови всичко, Господи. Ти си Алфа и Омега, Началото и Краят. Дай на жадния даром от извора на водата на живота. Бъди ни Бог и ние ще ти бъдем Синове

 16. Нека Божията слава да осветява нашия град и негово светило да бъде Агнето, а негов храм да бъде сам Господ Бог Всемогъщият

 17. Господи, нека да изпера дрехите си и да имам право да дойда при дървото на живота

 18. Господи, Исусе Христе, Ти си коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна зора. Дари ме с водата на живота и утоли моята жажда

 19. Амин! Ела, Господи Исусе

 20. Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде със светиите

 21. Отче наш, Който си на небесата,

да се свети името Твое,

да дойде царството Твое,

да бъде волята Твоя,

както на небето,

така и на земята.

Хляба наш насъщен

дай ни и днес.

И прости ни дълговете наши,

както и ние прощаваме на длъжниците си.

И не ни въвеждай в изкушение,

но избави ни от лукавия,

защото е Твое царството и силата, и славата

завинаги. АМИН


ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ

  1. Господи, Исусе Христе, дай ми власт над нечистите духове, да ги изгонвам и да изцелявам всякаква болест и всякаква немощ

  2. Господи, Исусе Христе, дари ме с властта да прощавам грехове

  3. Господи, Исусе Христе, нека чрез вярата в Твоето име бесове да изгонвам, да полагам на болни ръце и те да оздравяват

  4. Господи, Исусе Христе, дари ме със силата да възкресявам мъртъвци

  5. Боже, бъде с мен и ме помажи със Светия дух и със сила, да изцелявам всички, угнетявани от дявола

  6. Господи, свидетелствай за Словото на Своята благодат, като дадеш да стават знамения и чудеса чрез моите ръце

  7. Изповядвам, че Исус Христос е Единородния Божи Син, изпратен от Отца, да бъде Спасител на света. Бог да пребъдва в мен и аз да пребъдвам в Бога

  8. Господи, нека бъда милостив към тези, които са в съмнение, и да имам силата да спасявам тези, които са в огъня

  9. Вярвам в Този, Който е спасил от мъртвите Исус, нашия Господ, който бе предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни

  10. Отче, прости на всички, които се мъчат да ми навредят, защото не знаят какво вършат

  11. Господи, покайвам се за греховете си

  12. Господи, Исусе Христе, прости ми греховете

  13. Боже, бъди милостив към мене, грешника

  14. Агнецо Божий, Ти, Който носиш греховете на света, понеси и моите грехове

  15. Господи Исусе Христе – Ти, Който си съдия и на живите, и на мъртвите, нека чрез вярата си в Теб да получа опрощение на греховете си

  16. Исусе Христе, нека Твоята рана да ме изцели, да умра за греховете и да живея за правдата

  17. Господи, нека да имам тази любов, която покрива множество грехове

  18. Господи, Боже наш, Ти си верен и истинен, прости греховете ми и ме очисти от всяка неправда

  19. Исусе Христе, Ти, Който си умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят, бъди ми ходатай пред Отца

  20. Отче, заради името на Исус Христос Те моля да простиш греховете ми

  21. Нека Божията благост да ме води към покаяние

  22. Боже, покажи ми милостта Си

  23. Господи, заличи греховете и беззаконията ми

  24. Отче, нека чрез кръвта на Агнето да победя змея в мен

  25. Господи, Исусе Христе, изцели ме

  26. Господи, Исусе Христе, спаси ме

  27. Господи, нека моята вяра да ме изцели

  28. Господи, вдъхни ми сила, за да устоя докрай и да бъда спасен

  29. Господи, смили се за мен и помогни ми

  30. Господи, Исусе Христе, изкупи ме и издигни рог на спасение за мен

  31. Господи, освети тялото ми. Не ме оставяй в тъмнина

  32. Ще викам ден и нощ, Господи, към Тебе, докато чуеш молбите ми

  33. Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот

  34. Господи, Исусе Христе, дай ми жива вода

  35. Сине Божий, искам да чуя гласа Ти и да оживея

  36. Господи, дари ме с Божия хляб, който слиза от небето и дава живот на света

  37. Господи, Исусе Христе, нека да вярвам в Тебе и реки от жива вода да потекат от утробата ми

  38. Господи, дари ме с изобилен живот

  39. Господи, Исусе Христе, Ти си възкресението и животът. Който вярва в Тебе, няма да види смърт до века. Помилвай ме, Господи

  40. Господи, Исусе Христе, пречисти ме

  41. Господи, Исусе Христе, обърни скръбта ми в радост

  42. Вярвам, че ще се спася чрез благодатта на Господ Исус Христос

  43. Господи, нека да се възродя не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божито Слово, Което живее и трае до века

  44. Господи, Исусе Христе, нека да положа надеждата си на Теб и да се очистя, тъй както Ти си чист

  45. Господи, искам да любя и да премина от смърт в живот. Нека вечният живот да пребъдва в мен

  46. Отче, както Христос бе възкресен от мъртвите чрез Твоята слава, така и аз да ходя в нов живот

  47. Отче, тъй както съживи Христа Исуса от мъртвите, съживи и моето смъртно тяло чрез Духа Си, Който обитава в мен

  48. Нека Исус Христос да бъде основа на моя живот

  49. Господи, ако живея, нека за Теб да живея и ако умирам, нека за Теб да умирам

  50. Боже, Който възкреси Господ, възкреси и мен със силата Си

  51. Боже, дай ми изходен път в изпитанието и нека да оживея в Христа

  52. Боже, дари ме със Своята благодат и ме спаси чрез вяра в Христа Исуса

  53. Господи, Исусе Христе, преобрази моето унижено тяло, за да стане съобразно Твоето славно тяло

  54. Боже, избери ме за спасение чрез освещение на Духа и вяра в Истината

  55. Господи, Исусе Христе, дай ми да ям от дървото на живота, което е всред Божия рай

  56. Господи, нека да нося върху челото си Твоя спасителен печат

  57. Господи, Исусе Христе, бъди ми пастир и ме заведи при извор с жива вода. Нека Бог да обърше всяка сълза от очите ми

  58. Господи, Исусе Христе, спаси ме, за да мога да Ти служа. Искам да Ти посветя живота си и да прославя името Ти

  59. Господи, мъртъв бях, но оживях в Теб, изгубен бях, но се намерих в Теб

  60. Отче, благодаря Ти, че ме послуша. Благодаря Ти за всичко в Името на нашия Господ Исус Христос. АМИН


ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СВЕТИЯ ДУХ

( което, според Свети Серафим Саровски, е целта на християнския живот)


 1. Господи, Исусе Христе, кръсти ме с огъня на Светия Дух

 2. Господи, изпълни ме със Светия Дух

 3. Нека Светият Дух да дойде върху мен и силата на Всевишния да ме осени

 4. Нека Светият Дух бъде в мен

 5. Нека Светият Дух да слезе върху мен в телесен образ на гълъб, да стана възлюбен син на Бога и в мен да бъде Божието благоволение

 6. Небесни Отче, дай ни Светия Дух заради обещанието, което си ни дал

 7. Отче, дай ми Духът без мярка като на Божи Син

 8. Господи, Исусе Христе, вярвам в Тебе и искам да приема Светия Дух заради Твоята прослава

 9. В Името Исус Христово, за славата на Отца в Сина, нека Утешителят да пребъдва в мен

 10. Отче, в Името на Твоя възлюбен Син - Исус Христос, изпрати ми Утешителя – Светия Дух, да ме научи на всичко и да ми припомни всичко, което си казал

 11. Господи, изпрати ми Утешителя – Духа на Истината, Който изхожда от Отца, да свидетелства за Тебе

 12. Господи, нека Духът на Истината да ме извести за идните неща

 13. Господи, нека да приема сила, когато дойде върху мен Светия Дух и да свидетелствам за Тебе до края на земята

 14. Свети Стефан, моли се за мен, да приема Светия Дух

 15. Свети апостоли, положете ръце върху мен и се молете да приема Божия дар – Светия Дух

 16. Боже, бъди с мен и ме помажи със Светия Дух и със сила да изцелявам всички, угнетявани от дявола

 17. Нека дарът на Светия Дух да се излее и на мен, да проговоря чужди езици и да величая Бога

 18. Нека Светият Дух да слезе върху всички души, с които съм свързан по закона на любовта

 19. Свети апостол Павел, моли се за мен. Положи ръцете си върху мен и нека да приема Светия Дух като проговоря други езици и пророкувам. В Името на Исус, когото ти проповядваш. АМИН

 20. Господи, освети ме чрез Духа Си, поръси ме с кръвта Исус Христова и нека благодатта и мирът в мен да се умножат

 21. Боже, нека да проповядвам Благовестието чрез Светия Дух, изпратен от небесата

 22. Искам да пророкувам, говорейки от Бога, движен от Светия Дух

 23. Нека Божията любов да се излее в сърцето ми чрез дадения ми Свети Дух

 24. Нека да живее в мен Божият Дух

 25. Нека да живее в мен Христовият Дух

 26. Господи, искам да бъда Божи Син и да се управлявам от Божия Дух

 27. Нека Духът да ми помага в моята немощ и да ме научи да се моля, както трябва

 28. Божието царство е правда, мир и радост в Светия Дух. Боже, дари ме с тях

 29. Нека Бог на надеждата да ме изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ми

 30. Исусе Христе, нека бъда благоприятен принос, осветен от Светия Дух

 31. Заради нашия Господ – Исус Христос, и заради любовта, която е плод на Духа, всички светии Божии, молете се усърдно на Бога за мен. И нека Бог на мира да бъде с всички нас. АМИН

 32. Нека да получа Духа, Който е от Бога, за да позная това, което Бог е благоволил да ми подари

 33. Господи, нека да съм храм на Бога и Божият Дух да живее в мен

 34. Господи, Боже наш, нека моето тяло да бъде храм на Светия Дух, Който е в мен и ми е даден от Бога

 35. Нека и аз, като Свети апостол Павел, да имам Божия Дух

 36. Боже, нека да се прояви Духът чрез мен за обща полза

 37. Нека единия Дух да ми даде мъдрост, знание, вяра, изцелителни дарби, велики дела, пророчество, разпознаване на духовете, разни езици, тълкуване на езици, както Му е угодно

 38. Благодатта на Господа Исуса Христа и любовта на Бога – Отца, и общението на Светия Дух да бъдат с нас завинаги. АМИН

 39. Господи, дари ме с плодовете на Духа: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание

 40. Господи, Исусе Христе, нека да повярвам в Теб и да бъда запечатан с обещания Свети Дух

 41. Свети апостол Павел, споменавай ме в молитвите си и дано Бог на нашия Господ – Исус Христос, славният Отец, да ми даде Дух на мъдрост и на откровение, за да Го позная

 42. Господи, нека да приема Словото Ти с радост, която е от Светия Дух

 43. Боже, избери ме за спасение чрез освещение на Духа и вяра в Истината

 44. Господи, Боже мой, дари ме с дух на прозорливост

 45. Господи, дай ми дух на сила, любов и себевладеене

 46. Боже, излей изобилно върху мен чрез Исуса Христа – нашия Спасител, Светия Дух, за да се оправдая чрез Неговата благодат, да се новородя поради милостта Му, и да стана, според надеждата, наследник на вечния живот

 47. Господи, просвети ме, за да видя небесния дар и да стана причастник на Светия Дух

 48. Господи, нека да придобия Светия Божи Дух

 49. Боже, преизпълни ме с благодатта на Светия Дух

 50. Господи, нека Светият Дух да се всели в моята душа

 51. Господи, нека винаги да бъда в Духа Божи

 52. Господи, нека да бдя в пълнотата на даровете на Светия Божи Дух

 53. Господи, нека Светият Божи Дух да слезе върху мен със Своята небесна благодат

 54. Нека Господ Бог Дух Свети благоволи да ме посети в пълнотата на неизказаната си благост

 55. Господи, дай ми възможност да раздавам благодатните дарове на Светия Дух

 56. Господи, нека явната благодат на Светия Дух да бъде мой пътеводител

 57. Нека да виждам Бога и благодатта на Неговия Свят Дух наяве

 58. Господи, нека да получа истинско просвещение от Теб, като от все сърце гладувам и жадувам за Твоята правда

 59. Боже, нека да получа свръхестествения дар на Твоята благодат и да мога като Адам да виждам и да разбирам Господа, да схващам думите и разговорите Му със Светите ангели и езика на всички зверове, птици и гадини, които живеят по земята

 60. Господи, нека да ме пази Светият Дух, както е пазил Свети Симеон Богоприемец

 61. Господи, Исусе Христе, възобнови у мен жизненото дихание, изгубено от Адама и ме дари със същата онази Адамовска благодат на Всесветия Божи Дух

 62. Господи, Исусе Христе, изпрати ми Утешителя, за да ме упътва във всяка истина

 63. Господи, Исусе Христе, изпрати ми, както на апостолите, Светия Дух и нека се изпълня със силата на огнеобразната Божествена благодат

 64. Господи, нека да напредвам в благодатта на Всесветия Божи Дух като се покая истински за греховете си

 65. Господи, нека Светият Дух да устрои в мен Божието царство

 66. Господи, нека Божията благодат да ме очисти от всеки грях

 67. Боже, нека кръвта на непорочния и чист Агнец – Исус Христос, да ме очисти от всеки грях

 68. Пресвета Богородице, стани ми ходатайка и застъпница пред Своя Син и наш Бог и нека Светият Дух да се всели в сърцето ми, да го изпълни с тържество и радост и да насочи стъпките ми в пътя на мира като ми напомня думите на Господа Исуса Христа и ме кара винаги да действам единно с Него

 69. Боже, нека бъда възкресен чрез благодатта на нашия Господ Исус Христос, Който взима върху си греховете на света и дава даром благодат въз благодат

 70. Боже, нека благодатта на Светия Дух да свети в сърцето ми с предвечната и безценна Божествена светлина на Христовите заслуги

 71. Боже, облечи ме в одежда на нетление, изтъкана от благодатта на Светия Дух

 72. Боже, нека благодатната светлина на Светия Дух да ме просвети

 73. Боже, нека благодатта на Светия Дух да бъде светилник и светлина за мен, да ме просвещава в мрака на грижите и да озарява моя жизнен път

 74. Господи, нека да ми се отвори разумът, та винаги да виждам дали пребъдва над мен Светият Дух или не

 75. Боже, нека осезателно да съзнавам у себе си присъствието на Твоя Дух

 76. Благодаря Ти, Господи, Боже мой, за неизказаната Ти милост към мен

 77. Боже, нека да видя с телесните си очи слизането на Твоя Дух

 78. Господи Исусе Христе, нека да Те видя в светлината на Твоята великолепна слава

 79. Господи, нека по застъпничеството на Твоята майка – Пресвета Богородица, Божията благодат да благоволи да утеши моето съкрушено сърце

 80. Господи, нека Твоят мир, който надвишава всеки ум, да дойде върху ме и да се внедри в сърцето ми

 81. Боже, нека да се напоя от извора на Твоята сладост

 82. Боже, нека Твоят Дух да слезе върху мен и душата ми да се преизпълни с неизказана радост

 83. Боже, нека да усещам благоуханието на Твоя Свят Дух

 84. Господи, нека да се сгрея с топлотата на Светия Дух

 85. Господи, дари ме с правда, мир и радост в Светия Дух

 86. Господи, нека да пребивавам в пълнотата на Светия Дух, да се утвърдя в Божието дело и да бъда полезен с това и на другите

 87. Господи, нека сърцето ми да бъде преизпълнено с любов към Бога и към ближния

 88. Умолявам Бог – Отец, Господ Исус Христос и Божията майка да благоволят да ни открият тайната на Божието царство и да бъдат с нас завинаги. ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ. АМИН


СЕРАФИМНИ МОЛИТВИ

 1. Господи, нека пламъкът на Твоята любов да озари сърцето ми

 2. Господи, нека да Те обичам така, както Ти ме обичаш, и чрез съвършена любов да Те позная и изявя

 3. Господи, Исусе Христе, спаси ме, за да мога да Ти служа. Искам да Ти посветя живота си и да прославя името Ти

 4. Небесни Отче, в името на Твоя възлюбен Син – Исус Христос, Те моля да ми посочиш свят човек, който да ми бъде духовен ръководител и наставник

 5. Господи, Исусе Христе, заради кръвта, която проля на Голгота, бих искал да изпитам дълбоко и искрено покаяние за греховете си

 6. Господи, Исусе Христе, очисти ме чрез кръвта си

 7. Господи, Исусе Христе, Сине Божи, Спасителю наш, заради кръвта, която проля на Голгота и с която изкупи нашите грехове, смили си вад мен и ме кръсти с Духа Си. Готов съм да приема благодатните дарове на Светия Дух. В Името на Отца и Сина, и Светия Дух, заради благото на всички същества. АМИН

 8. Господи, Исусе Христе, нека да ям от Твоята плът и да пия от Твоята кръв, за да придобия живот вечен, според обещанието, което си ни дал

 9. Господи, освети моето тяло за храм на Светия Дух

 10. Нека Светият Божи Дух да пребъдва в мен

 11. Господи, облечи ме в одежда на нетление, изтъкана от благодатта на Светия Дух

 12. Господи, пробуди у мен Божествения разум, да ме напътства и ръководи във всичко

 13. С будно съзнание ме дари, Господи, и не оставяй душата ми да заспи. Възстанови у мен човешката природа, според нейния Божествен първообраз, така че Божественият Дух да захранва и поддържа съществуването на моята душа, а умът ми да захранва и поддържа съществуването на моето тяло

 14. Учителю на Любовта – Христос,

Учителю на Мъдростта – Христос,

Учителю на Истината – Христос,

искам да мисля, да чувствам и да постъпвам като Тебе.

Нека с воля, сърце и ум,

с тяло, душа и дух

да бъда едно с Тебе,

така както Ти си едно с Отца,

и всички ние да бъдем едно

15. Нека Единородният Син на Бога живаго – Христос, да възкръсне в мен

16. Отче наш, Който си на небесата,

да се свети Твоето име,

да дойде Твоето царство,

да бъде волята Твоя,

както на небето,

така и на земята.

Хляба наш насъщен, дай ни и днес

и прости ни дълговете наши,

както и ние прощаваме на нашите длъжници.

И не ни въвеждай в изкушение,

но избави ни от лукавия,

защото е Твое царството и силата, и славата завинаги.

Амин

17. Нека Духът на Бога – Отца да пребъдва в мен

18. Господи, излей Духа Си върху мен, защото искам да постигна Твоето триединство – Дух, Христос, Отец – Бог и да стана Твой възлюбен Син. АМИН

19. Нека Триединната Същност на Бога – Отец, Син и Свят Дух – да оживее в мен

20. Нека благодатта на нашия Господ – Исус Христос, любовта на Бога – Отца и общението на Светия Дух да бъдат с нас завинаги. Господи, благослови всички души, с които съм свързан по закона на любовта

21. Господи, превърни ме в непресъхващ извор на благодат и нека всеки, който пожелае, да може да пие от мен

22. Боже, поеми грижата за мен. Отдавам се изцяло на Твоята милост. АМИН

Используются технологии uCoz